Studenthuset City Scene er et studenthus, utested og Finnmarks største klubbscene med et rikholdig tilbud av aktiviteter og arrangementer igjennom året. Vi er driftet av våre kjære frivillige store deler av året og er en viktig møteplass for studenter og øvrig lokalbefolkning i Alta.